Att fotografera ideella organisationers event

Att fotografera ideella organisationers event ger först av allt värme och glädje. Samtidigt hjälper jag organisationen att få fram sitt budskap med fina bilder. Bildmaterialet i sociala medier har en enorm genomslagskraft.  Detta beror på porträtt samt videofilmer; allt drar till sig stor uppmärksamhet och delas och skickas tillsist runt bland miljoner människor.

Allt som delas tävlar också om uppmärksamheten. Det gäller inte minst ideella verksamheter och olika typer av välgörenhetsarrangemang.

Att fotografera ideella organisationers event

”Våga vara dig själv”

Det finns alltså vissa non profit projekt, eller välgörenhetsprojekt om man så vill. Dessa kan jag således bara inte låta bli att ge stöd åt och sponsra. Att fotografera ideella organisationers event som ”Våga vara dig själv” är ett sådant. Våga vara dig själv är också en stiftelse. De arbetar för att alla barn och ungdomar ska känna sig inkluderade, betydelsefulla och omtyckta och på så sätt motverkas utanförskap.  De ska alltså våga samt kunna vara sig själva och bli respekterade och omtyckta för det.

Att fotografera ideella organisationers event

Att fotografera ideella organisationers event

Våga vara dig själv skapar således mottot ”Våga vara dig själv” genom att skapa goda exempel och positiva aktiviteter med samvaro, t.ex. läger med mera. Varje år håller man också en ”Våga vara dig själv dag”. Till den sponsrar jag också med material till sociala media.

Att fotografera ideella organisationers event

Att fotografera ideella organisationers event ger mig vidare värme och glädje. Jag kan vara med och sponsra och stödja en bra tanke som kommer att hållas levande och hjälpa många ungdomar varje år. Tack till sist till eldsjälarna som håller stiftelsen igång!

Läs fortsättningsvis deras vision på deras Våga vara dig själv hemsida:

Vår vision är en värld där ungdomar bryr sig, trivs och växer och där alla vågar vara sig själva och tillåter andra att vara sig själva.
Vi når visionen genom att skapa ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv.
Vi arbetar med goda exempel och positiva aktiviteter.
Våra värdeord är engagemang, mod, omtanke och glädje.

Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck 1 juni 2005

Besök http://www.vagavadigsjalv.se/