exponera-som-ett-proffs/

Aldrig mer en felexponerad bild!
När din kamera mäter ljuset utgår den på att motivet innehåller lika mycket ljusa och mörka toner. Den här utgångspunkten är rätt och användbar för väldigt många bildsituationer men långt ifrån alla.
Tänkt på olika bilder där det inte finns en balans mellan mörka och ljusa toner till exempel om du ska fotografera en svart bil eller en vit brudklänning eller om det finns en väldigt ljus del i motivet så som en himmel eller en lampa/strålkastare.
Kameran baserar exponeringen på att alltid ska finnas en balans mellan mörka och ljusa toner. När du fotograferar ett motiv som avviker  från normen blir exponeringen fel. Motiv som är ljusa blir lite mörkare och motiv som är mörkare blir ljusare.

På bilden: kameran påverkas/luras av den ljusa himmelen och underexponerar bilden (höger). Den första bilden är rätt exponerad, vi ökade exponeringen med 2 steg för att kompensera.

Du som fotograf kan åtgärda det här genom att justera exponeringen när det behövs. Och det kommer att behövas varje gång du siktar på ett motiv som är inte alls mellangrå från början.
När du fotar med tidsautomatik/bländarprioritet (Av eller A läge på ratten) du kan använda +/- knappen på kameran (eller Av +/-) . Samtidigt som du håller knappen nedtryckt vrider du på hjulet i kameran  och ser du direkt i skalan hur mycket du under eller överexponerar.

Om du fotograferar ett ljust motiv måste du öka exponeringen med ett eller två steg.
Om du fotograferar ett mörk motiv måste du minska exponeringen med ett eller två steg.

EnglishGreekSwedish