företagsporträtt corporate portraits, tips från din porträttfotograf

När det gäller att fotografera företagsporträtt/Ccorporate portraits & CV porträtt eller porträttbilder till Linkedin, är det viktigt att fundera på vilket slags ljus man vill gestalta.


Exempel på olika ljus är Rembrandtljus och Hollywood-ljus för att nämna två stycken av mina favoritljussättningar. Rembrandtljus är ett typiskt mjukt ljus som kommer från en ganska stor ljuskälla och  belyses  från sidan men även lite mera frontalt beroende på vilken karaktär en företagsporträtt ska ha. Ljuset går gradvis från ljus till skugga. Ingen skarp gräns mellan ljus och skugga tecknas i ansiktet.

Rembrandt-ljus innebär att man placerar sin ljuskälla från 20-30 till nästan 90 grader framför och lite ovanför sin modell. Rembrandt-ljuset träffar oftast endast halva ansiktet men når även skuggsidans kind och formar där en triangel av ljus.Rembrandt-ljus innebär att man använder en stor ljuskälla. Rembrand använde sig av fönsterljuset i sin atelje.  Jag använder Rembrandt ljussättningen till företagsporträtt/Corporate portraits men även CV porträtt och Linkedin porträtt. Jag varierar oftast med vinkeln som ansiktet har mot ”fönstret” Detta för att en mindre vinkel mot ”fönster” för en ”frontal” ljus är lite mjukare och ”gömmer” bättre ojämnheter i huden. En skarpare vinkel gör att ojämnheterna blir synligare och kontrasten skarpare.

Hollywood- ljuset är hårt och kastar skarpa skuggor. Den skapas av en liten men oftast intensiv /stark ljuskälla. Det finns ingen gradvis skillnad mellan skugga och ljus utan det är skarpa skillnader mellan dem.

Hollywood ljussättningen  är mer kontrastrikt. Detta ljus kallas ”butterfly” också men jag gillar att kalla det Hollywood ljussättning. I gamla Hollywood filmprodukioner användes ofta stora starka strålkastare. Ljuset är karakteristisk för denna typen av strålkastare. Ljuset är riktad och skapar väldiga kontraster med ljus och skuggor.

Hollywood ljussättning använder jag till både företagsporträtt/Corporate portraits men även till CV portätt bilder till hemsidor och annat. Oftast är ljuskällan rakt ovanför kameran eller lite till vänster eller höger om kameran. Detta med betoning på lite eftersom nässkuggan får inte dra iväg och hamna

Här kommer lite jämforelse bilder av företagsporträtt/Corporate portraits av samma person som är fotograferad med båda typer av ljussättning.

EnglishGreekSwedish