Fotografering av människor och djur kräver känsla och passion

Fotografering av människor och djur kräver känsla och passion

Det gäller att ha is i magen och bra hand med såväl människor som djur, när man ger sig i kast med jobbet att i marknadsföringssyfte fotografera personalen på en veterinärkedja för smådjur. Denna kedja är också  spridda över  11 mottagningar i landet. Allt ska bli perfekt och allt ska vara klart på ett par timmar, under en intensiv konferens. Och ja, alla ska ju bli nöjda också, företaget, 50 veterinärer och ett antal djur. Liksom jag som fotograf. Fotografering av människor och djur kräver känsla och passion.

Och nöjda blev vi, allihop. Dessutom hade vi rasande roligt mitt i turbulensen av kameraklick, klädbyten, positioneringar och dramaturgi.Fotografering av människor och djur kräver känsla och passion

Studio på plats skapar enhetliga bilder för marknadsföring

Stora jobb kräver en del logistik. När jag fotograferar på konferenser eller arbetsplatser bygger jag upp en ministudio på plats. Detta för att ljussättning, bakgrund och vinklar ska bli samstämmiga.

Jobbet blir också tidseffektivt och smidigt, lite av ett ”löpande-band-jobb” där man kan ta en personalgrupp i taget och ändå skapa en gemensam helhet i bilderna. Den typen av samstämmighet gör att kunder känner igen företaget även om olika kliniker eller kontor har olika hemsidor, Facebook-konton och så vidare.

Fotografering av människor och djur kräver känsla och passion

Fotografering av människor och djur kräver känsla och passion

Specialbilder med plats för informationstext

Veterinärkedjan Vettris ville också gärna kunna använda sina personalbilder för att infoga information. Därför, när det var dags för bildbehandling, så förlängde jag bilderna så att de enkelt kan trycka upp text utan att den inkräktar på bilderna. Det blir en smart och trevlig marknadsföring som kan användas i många olika sammanhang.