Personalfotografering-Trygg-Hansa

Personalfotografering hos storföretag

Personalfotografering hos  ett större företag är ett väldigt effektiv sätt att få proffsiga bilder för alla i företaget på väldigt kort tid. Jag brukar rigga upp en provisorisk studio på plats så kommer alla en efter en, fotograferas och väljer sin favoritbild direkt på datorn. På det sättet har de som fotograferas en chans att  titta på bilden och göra om det direkt om de inte är nöjda. Man kanske vill fotas utan glasögon eller sätta upp håret eller ta på sig kavajen. Under personalfotograferingen på Trygg-Hansa blev det ett 7-8 omfotograferingar av det totalt 85 stycken som fotades. Det är ungefär genomsnittet.

Att få en så pass effektivt sätt att fotografera personalen kräver att man minimerar tiden för var och en som fotograferas samt att minimera tiden som går åt att transportera bilderna från kamera till datorn. Framförallt måste man jobba med att minimera tiden som går åt när personalen ska välja sin bild.

Fotograferingstiden är väl ungefär så kort det kan bli i det här sammanhaget. Det tar c:a en minut att ta emot personen visa vad de ska sitta/stå och berätta om hållningen och ge instruktioner. Det tar c:a en minut till så är vi klara med fotograferingen… Under minut nr 3 har nästan alla bilder hunnit komma till datorn och minut 4 börjar hen att välja sin favoritbild. Ibland är de 5-6 bilder som ska gås igenom och ibland är det fler. För visa tar  det nästan lika lång tid, men många är snabba  och väljer direkt.

Man kan tycka att det är ganska mycket med mer är 10 personer i timmen men det beror på vilken tempo man vill hålla. Den typen av personalfotograferingen har inte så mycket gemensamt med de ordinarie porträtt som jag håller i studion. De ordinarie portätten tar längre tid att göra, vi fotograferar flera bilder med olika ljusalternativ eller backgrunder och vi tar längre tid på oss att bestämma vilka bilder ska väljas och hur ska de retuscheras.

På plats hos större företag det viktigaste är att satsa på att få en effektiv arbetstempo så att flera ska få riktigt snygga och proffsiga bilder.  Och 85 stycken porträtt på en arbetsdag är en mycket bra siffra 🙂

trygg-hansa-personalfoto

Intresserad av personalfotografering eller personalporträtt? Ring 070-7272 242  eller gå in på www.fotografjannis.se och kontakta mig!

EnglishGreekSwedish